Disclaimer

Leven Zonder Schildklier besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites LevenZonderSchildklier.be en LevenZonderSchildklier.nl. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 

Leven Zonder Schildklier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen en/of onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. 
Tevens aanvaardt Leven Zonder Schildklier geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Leven Zonder Schildklier. 

Leven Zonder Schildklier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Het is niet de bedoeling, noch kan het worden uitgelegd, als medisch advies of aanwijzingen van welke aard dan ook. Iedereen die deze informatie leest wordt uitdrukkelijk aangeraden een arts te raadplegen voor alles wat te maken heeft met hun persoonlijke gezondheid en medische zorg.

Het merendeel van de links verwijst naar websites met organisaties en/of artikelen buiten de verantwoording van Leven Zonder Schildklier. Leven Zonder Schildklier geeft slechts toegang tot deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en informatie op deze sites. Bovendien beveelt Leven Zonder Schildklier geen producten, diensten of verzoeken voor donaties aan, die mogelijk worden gepresenteerd op een van deze sites.

Copyright

Het is niet toegestaan teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen op LevenZonderSchildklier.be en LevenZonderSchildklier.nl te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van Leven Zonder Schildklier.

Aangeleverde kopij

Leven Zonder Schildklier behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Als de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Leven Zonder Schildklier in bijzonder, behoudt Leven Zonder Schildklier zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen van zijn website, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding en/of compensatie.

Schade

Leven Zonder Schildklier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van wat voor aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op LevenZonderSchildklier.be en LevenZonderSchildklier.nl beschikbaar is.